Het bestuur is als volgt samengesteld:


Secretaris en ad interim Voorzitter:

Jan Bosma
Industrieweg 30
4731 SC Oudenbosch 
Telnr: 0165 312901

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Penningmeester:

Peter Suijkerbuijk 
Burgerhoutsestraat 168 
4702BJ Roosendaal
Telnr: 0165-542074

 

 

2e Penningmeester en Ledenadministratie:

Jan de Vugt 
Rijpersweg 56
4751 AT Oud Gastel
Telnr: 0165-512073

 

Bestuurslid:

Bert van Eekelen
Anjelierstraat 42
4702 BK Roosendaal
Telnr: 06-53127463

 

Wedstrijdleider:

Jan Bosma
Industrieweg 30
4731 SC Oudenbosch 
Telnr: 0165 312901

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

Training:

· Op zondagmorgen van 10.00 - 12.30 uur.

 

· Op donderdagavond van 19.00 - 22.00 uur

 

U bent altijd van harte welkom voor nadere kennismaking. De buitenbaan staat voor leden de gehele week ter beschikking. Vrije training zijn in onderling overleg ook mogelijk. Tegen een kleine vergoeding kunnen leden gebruik maken van onze binnenbaan.

 

Lidmaatschap:

Sinds onze oprichting kent onze vereniging een ballotage. Iemand die kennis wil maken met de sport en onze club komt gedurende drie maanden op de clubbijeenkomsten. Hij/zij kan dan schieten met door ons beschikbaar gesteld materiaal en zo de handboogsport en de leden leren kennen. Als een aspirant lid aan geeft lid te willen worden dan wordt door de leden gestemd over toelating. Bij een positieve stemming is men lid en ook vanaf die datum contributie verschuldigd.

 

Contributie (2020):

· Jeugd en junioren t/m 17 jaar: € 53,25 per jaar

· Senioren: € 106,50 per jaar

   

Contributie dient te worden overgemaakt op onze postgirorekening. De jaarlijkse bondscontributies worden door de vereniging betaald. Contributie dient vooruit en contant te worden voldaan bij de penningmeester. Voor wat betreft de contributie maken wij u erop attent dat van dit bedrag een deel gaat naar de Nederlandse Handboog Bond ter dekking van o.a. de verzekering. Door betaling van uw contributie zorgt u ervoor dat u verzekerd bent tijdens trainingen en handboogevenementen. Indien u uw lidmaatschap wilt beëindigen, dan dient u dit schriftelijk aan de secretaris kenbaar te maken. Er kan worden opgezegd per 1 januari. U bent dan contributie verschuldigd tot aan die datum.

 

Tenslotte:

Hoewel vele van onze schutters in de afgelopen jaren aan nationale en internationale handboogtoernooien deelnamen, zijn wij ook voor de minder competitie gerichte "recreatieve" schutters een gastvrije en gezellige vereniging. Er 'kan' veel bij ons. Uiteraard binnen het normale en het redelijke. Het kan zijn dat er voor iets bepaalds een beroep op de mensen wordt gedaan. Het is dan prettig als iedereen wat meewerkt zodat niet alles op telkens dezelfde schouders terecht komt. Wanneer u vragen heeft, aarzel niet maar stel ze gerust door eens langs te komen of te telefoneren.

 

Adres accommodatie: Sportpark Kortendijk Zundertseweg 15a, Roosendaal